FAQ - MailPanda

Chúng tôi đã sẵn sàng giúp đỡ bạn. Dưới đây một số lời khuyên.

Địa chỉ gửi email gửi đi là địa chỉ của Mailpanda cung cấp hay địa chỉ cá nhân ? Nếu muốn sử dụng địa chỉ email cá nhân hoặc công ty làm địa chỉ gửi đi thì có được hay không?

Độ chính xác của các thống kê số lượng mở, số lượng click,…?

Tôi có thể đính kèm file hay không, nếu có thì nặng bao nhiêu?

Khi import data của khách hàng vào list, các email trùng nhau hoặc bị sai có được lọc ra hoặc loại bỏ hay không?

Điểm đánh giá spam là gì? Điểm thấp có nghĩa là chắc chắn email sẽ vào inbox?

Sử dụng MailPanda tôi được cung cấp những gì? Tôi tự vào gửi email đi hay MailPanda sẽ gửi giúp tôi?

Facebook