Tốc độ gửi của hệ thống Mailpanda là bao nhiêu? - MailPanda

Tốc độ gửi của hệ thống Mailpanda là bao nhiêu?

Bạn có thể gửi lên đến 60.000 email tối đa / tài khoản / ngày nhưng nếu máy chủ nhận mail phát hiện khối lượng lớn email đến từ cùng một miền gửi về, họ có thể giới hạn tỷ lệ nhận mà cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ Mailpanda gửi. Tìm hiểu thêm tại Các tiêu chí gửi email marketing tốt nhât.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook