Tại sao email bị vào Spam? - MailPanda

Tại sao email bị vào Spam?

Nhiều khả năng dẫn đến vấn đề này, chẳng hạn như khi có nhiều người nhận đánh dấu spam email do bạn gửi đến, IP và domain của bạn sẽ bị blacklist và thông tin này sẽ được gửi đến các dịch vụ email như Gmail, Yahoo. Khi đó, gần như tất cả email từ domain bạn gửi đi sẽ vào spam. Vì vậy, bạn nên cẩn thận với danh sách của mình, nhất là đừng sử dụng danh sách mua về. Một khả năng khác là các bộ lọc spam mail đánh giá nội dung email của bạn không đủ điểm vào inbox.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook