Tại sao báo cáo email mở thường ít thấy Gmail, Yahoo mail? - MailPanda

Tại sao báo cáo email mở thường ít thấy Gmail, Yahoo mail?

Mailpanda khuyến khích khách hàng phân phối dữ liệu email của đều do các nhóm cung cấp dịch vụ email. Ví dụ: Không gửi một danh sách với 90% từ Gmail. Điều này sẽ dẫn đến chiến dịch của bạn sẽ bị chặn hoặc bị trả về vì các nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí như Gmail, Yahoo, Hotmail, MSN,…đưa ra giới hạn nhận email để tránh spam là: 100 emails / tài khoản /content/ngày. Do đó, nếu bạn gửi nhiều hơn 100 emails / tài khoản /content/ngày đến các nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí này, những email sau đó của bạn sẽ bị chặn lại hoặc bị vào spam và dẫn đến tỷ lệ mở thấp.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook