Sử dụng MailPanda tôi được cung cấp những gì? Tôi tự vào gửi email đi hay MailPanda sẽ gửi giúp tôi? - MailPanda

Sử dụng MailPanda tôi được cung cấp những gì? Tôi tự vào gửi email đi hay MailPanda sẽ gửi giúp tôi?

MailPanda là dịch vụ phần mềm email marketing trực tuyến. Khi dùng MailPanda bạn sẽ được cung cấp tài khoản để đăng nhập vào phần mềm. Sử dụng tài khoản này bạn có thể tự mình quản lý các danh sách email, lựa chọn các mẫu email và tự gửi email đi. Bạn hoàn toàn chủ động trong các chiến dịch của mình. Email của bạn sẽ được gửi đi thông qua máy chủ của MailPanda, điều đó cho phép bạn thu được chất lượng gửi nhận email tốt nhất khi gửi với lượng lớn. Đồng thời, phần mềm của MailPanda cho phép bạn theo dõi thống kê chi tiết về lượng mở, lượng click, lượng email hỏng.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook