Khách đã dùng phần mềm cài vào máy,tại sao hệ thống Mailpanda lại tốt hơn? - MailPanda

Khách đã dùng phần mềm cài vào máy,tại sao hệ thống Mailpanda lại tốt hơn?

1. Việc đánh giá máy chủ gửi email đi (tên miền, địa chỉ IP…) là cửa ải đầu tiên để gửi email thành công và vào được thư mục Inbox. Để thiết lập được một hệ thống email marketing có thể gửi hàng loạt email với số lượng lớn mà không bị đánh dấu spam, chúng ta cần thiết lập một hệ thống với nhiều server, nhiều Ip và Domain liên tục luân phiên thay đổi và các thiết lập phức tạp để đảm bảo Các tiêu chí gửi email marketing tốt nhât (link với content tiếng Việt của EMAIL BEST PRACTICE như trong hợp đồng của mailpanda)
2. Phần mềm cài đặt trên máy thường chỉ sử dụng 1 server (máy tính), 1 IP (thường là shared IP) và 1 email account để set up hệ thống. Như vậy tỷ lệ email không gửi đi thành công hoặc không thể vào inbox là rất cao, đồng thời phải chịu ảnh hưởng bởi giới hạn gửi email của nhà cung cấp dịch vụ hosting nên không thể gửi nhiều email thành công trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tất cả các email account sử dụng chung Ip và Domain với email account dùng để gửi email hàng loạt đề sẽ bị đánh giá xấu, email gửi đi bị vào spam hoặc bị block bởi các server khác.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook