Điểm đánh giá spam là gì? Điểm thấp có nghĩa là chắc chắn email sẽ vào inbox? - MailPanda

Điểm đánh giá spam là gì? Điểm thấp có nghĩa là chắc chắn email sẽ vào inbox?

Nội dung email là một yếu tố quan trọng quyết định đến việc email vào thư mục inbox hay spam. Nếu email của bạn có chứa nhiều từ khóa bị đánh giá là spam (vd: free, discount, promotion…) thì khả năng email bị rơi vào thư mục spam sẽ cao hơn. MailPanda là công cụ để đánh giá điều này. Việc đánh giá điểm spam dựa trên nguyên tắc so sánh nội dung email của bạn với một số quy tắc đánh giá spam, điểm số càng thấp càng tốt. Điểm số này chỉ mang tính chất tham khảo đánh giá nội dung email, không phải là một sự đảm bảo email sẽ rơi vào thư mục inbox khi điểm số thấp.

rosie

This entry has 0 replies

Facebook