Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ inbox? - MailPanda

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ inbox?

Việc email rơi vào thư mục Inbox hay Spam trong hòm thư của người nhận phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
– Máy chủ gửi email đi (tên miền, địa chỉ IP, cấu hình)
– Quy định của máy chủ nhận mail
– Địa chỉ gửi email
– Tiêu đề & nội dung email (có chứa nhiều từ khóa liên quan đến spam không, có chứa link độc hại không, tỷ lệ ảnh và chữ,…)
– Tần suất gửi email
Mỗi webmail lại có một bộ lọc thư rác riêng. Do đó, ngay cả những nhà cung cấp dịch vụ email lớn nhất thế giới cũng không bao giờ dám đảm bảo tỷ lệ vào Inbox. Mailpanda được cấu hình tốt nhất về hệ thống máy chủ gửi email đi nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro vào spam hoặc bị trả mail ở góc độ kỹ thuật, đồng thời cũng liên tục cập nhật các thiết lập gửi mail theo các quy định của Yahoo, Gmail. Tuy nhiên, để tỷ lệ inbox cao, còn phụ thuộc vào chất lượng content của email gửi đi, bạn có thể đọc thêm tại Làm sao để tăng tỷ lệ inbox?

jdadmin

This entry has 0 replies

Facebook